1.Čelákovický klub vodních sportů

Vítáme všechny, pro které je voda způsobem života

Klub sdružuje vodní motoristy (kajutové lodě a motorové čluny, výcvik mládeže na gumových člunech Formule FF), vodáky (pramice, kanoe, rafting) a potápěče. Jednotlivé odbornosti jsou dále zaštítěny členstvím v ČSVM (Český svaz vodního motorismu), SVoČR (Svazu vodáků ČR), Svazu potápěčů České republiky a TJ/SK Praha-východ.Nejbližší Akce pořádané klubem


Zamykani Labe


9. listopadu 2019 od 20hod

Zveme vsechny vodaky a kamarady

Loděnice čelakovických vodákůVEJŠLAP JARNÍM POLABÍM

V sobotu dne 13.dubna.2019

Start 9 -11 hodin v Čelákovicích před Městským úřadem, Náměstí 5. května
Cíl v areálu naší loděnice, V Nedaninách 232, Čelákovice

Jde nejen o turistický pochod určený široké veřejnosti.Trasy vedou Chráněným územím Lipovka, turistickou naučnou stezkou Polabím. Zde se účastníci seznámí s krásnou jarní přírodou, dovědí se o žijících zvířatech, rostoucích rostlinách, o původním korytu Labe. Na trase jsou připraveny kontroly, které zpestří procházku zejména dětem. Trasy je možno jet i na kole, koloběžce, co kdo preferuje.

Trasa A - 10 Km: vhodná pro děti i maminky s kočárky
Trasa B - 15 Km
Trasa C - 30 Km

Po ukončení Vejšlapu je v cíli, v areálu naší loděnice, připraveno občerstvení, pro účastníky zdarma. Dále je připraven bohatý program pro děti, spoustu soutěží, svezení na pramici, kanoi i motorovém člunu, šermíři, hasiči, svezení na koni, živá muzika. Večer pro dospělé jsme připravili taneční veselici s Odemykáním Labe.

Startovné je 50,-Kč, děti do 6 let zdarma.

-->

Naši sponzoři

Město Čelákovice

V roce 2019 jsme obdrželi od Města Čelákovice dotaci ve výši 241 tisíc Kč na údržbu a provoz klubu.

Mesto Čelakovice

Česká Unie Sportu

ČUS přispěl 7 000 Kč  na zajištění Vejšlapu Jarním Polabím 2019 v projektu "Sportuj s námi."

Česká Unie Sportu

msmt.cz

Ministerstvo školství a tělovýchovy přispelo dotací 139 tisic Kč na rok 2019


msmt.cz

Historie klubu vodáků v Čelákovicích

Obrázek kotviště nad plavební komorou v Čelákovicích cca někdy kolem roku 1980

Kolem roku 1957 - hudebni skupina POBLEDYKUBA, která za sebou měla už pětileté působení při bavení veřejnosti a kamarádů a také značné zkušenosti se stavbou lodí.Deset zakládajících členů vlastnilo v té době osm lodí.Tento klub byl společensky velice aktivní, ale při své činnosti vycházel z tradic prvorepublikových trampských osad a proto nezískal podporu ani sympatie oficiálních státních institucí. Po několika letech rozpadl.Vzniklá parta však držela stále pohromadě a přidali se i další. Stavěly se další lodě a pořádaly se plavby po Labi i po Vltavě. Také potlachy u táborových ohňů a taneční večery pro obveselení kamarádů a spřízněné veřejnosti. A právě v této době se objevil nápad na založení tradice námořnických bálů a karnevalů.

Lodě stavěné čelákovickými vodáky se neustále zdokonalovaly , byly známé v širokém okolí a byl o ně zájem. Problémy se zázemím přetrvávaly, chybělo oficiální kotviště, nebyly prostory pro zimování lodí. Následovaly další dva pokusy o obnovení klubu, oba neúspěšné.Tato část vodácké historie končí 24. června 1971, kdy je u mlýnského náhonu pod kostelem definitivně založen klub v rámci Svazu branných vodáků a motoristů.V počátcích měl 43 členů s šestnácti motorovými kajutovými čluny a dvanácti lehkými sportovními motorovými čluny. V usnesení zakládajícího zápisu se kromě tehdy nezbytných politických proklamací objevily na prvních místech návrhy na řešení těch nejožehavějších problémů a to vybudování kotvišť a pronájmu prostor pro loděnici v areálu mlýna.

Tak byla odstartována další etapa, která se z hlediska klubu dá označit jako druhá a trvala devatenáct let. Byla provázena spoustou více či méně významných sportovních úspěchů, množstvím zážitků ve vodáckých partách a byla zaplacena tisíci hodin dobrovolné práce při budování vodáckého zázemí. Nejprve to byla stodola v prostorách mlýna, později areál s klubovnou a hangáry v bývalé cementárně Za dráhou . Nakonec byl vybudován rozsáhlý areál v Nedaninách a výcvikové středisko v bývalé hájovně na Fialníku u Vlastějovic na Sázavě, který klub vlastní od roku 1982. Vznikl rovněž oddíl dětí a mládeže. Klub získal pramice, kvalitní závodní kajaky a kanoe a úspěchům v závodech na republikové úrovni nic nestálo v cestě.Dokladů úspěchů je v kronice nepřeberně. Tuto úroveň si oddíl udržuje dodnes, obsazuje čelní místa v Českém poháru ve vodáckém víceboji.
Přelom v historii klubu nastává v roce 1990, kdy se klub osamostatňuje jako právní subjekt, s vlastními stanovami a názvem 1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků. Flotila kajutových lodí se v dalších letech zredukovala, zbývající jsou však úspěšní i na mezinárodní úrovni / 1. a 4. místo na ME kajutových lodí v Kralupech /.V roce 1995 vznikl oddíl mládeže vodních motoristů a klub tak byl mezi prvními , kteří reagovali na evropskou novinku - závody motorových člunů formule FF. Existence oddílu a jeho výsledky by daly na samostatný článek. Jednou větou - patříme k české i evropské špičce v tomto sportu.