1.Čelákovický klub vodních sportů

Vítáme všechny, pro které je voda způsobem života

Klub sdružuje vodní motoristy (kajutové lodě a motorové čluny, výcvik mládeže na gumových člunech Formule FF), vodáky (pramice, kanoe, rafting) a potápěče. Jednotlivé odbornosti jsou dále zaštítěny členstvím v ČSVM (Český svaz vodního motorismu), SVoČR (Svazu vodáků ČR), Svazu potápěčů České republiky a TJ/SK Praha-východ.Naši sponzoři

Za rok 2023 jsme obdrželi :

Město Čelákovice

Na činnost z rozpočtu města Čelákovice 72.000,- Kč

Město Čelákovice

Národní sportovní agentura

NSA - můj klub 133.632,- Kč

NSA

OFA s.r.o

Sponzorský dar 20.000,- Kč

OFA s.r.o

Historie klubu vodáků v Čelákovicích

Obrázek kotviště nad plavební komorou v Čelákovicích cca někdy kolem roku 1980

Kolem roku 1957 - hudebni skupina POBLEDYKUBA, která za sebou měla už pětileté působení při bavení veřejnosti a kamarádů a také značné zkušenosti se stavbou lodí.Deset zakládajících členů vlastnilo v té době osm lodí.Tento klub byl společensky velice aktivní, ale při své činnosti vycházel z tradic prvorepublikových trampských osad a proto nezískal podporu ani sympatie oficiálních státních institucí. Po několika letech rozpadl.Vzniklá parta však držela stále pohromadě a přidali se i další. Stavěly se další lodě a pořádaly se plavby po Labi i po Vltavě. Také potlachy u táborových ohňů a taneční večery pro obveselení kamarádů a spřízněné veřejnosti. A právě v této době se objevil nápad na založení tradice námořnických bálů a karnevalů.

Lodě stavěné čelákovickými vodáky se neustále zdokonalovaly , byly známé v širokém okolí a byl o ně zájem. Problémy se zázemím přetrvávaly, chybělo oficiální kotviště, nebyly prostory pro zimování lodí. Následovaly další dva pokusy o obnovení klubu, oba neúspěšné.Tato část vodácké historie končí 24. června 1971, kdy je u mlýnského náhonu pod kostelem definitivně založen klub v rámci Svazu branných vodáků a motoristů.V počátcích měl 43 členů s šestnácti motorovými kajutovými čluny a dvanácti lehkými sportovními motorovými čluny. V usnesení zakládajícího zápisu se kromě tehdy nezbytných politických proklamací objevily na prvních místech návrhy na řešení těch nejožehavějších problémů a to vybudování kotvišť a pronájmu prostor pro loděnici v areálu mlýna.

Tak byla odstartována další etapa, která se z hlediska klubu dá označit jako druhá a trvala devatenáct let. Byla provázena spoustou více či méně významných sportovních úspěchů, množstvím zážitků ve vodáckých partách a byla zaplacena tisíci hodin dobrovolné práce při budování vodáckého zázemí. Nejprve to byla stodola v prostorách mlýna, později areál s klubovnou a hangáry v bývalé cementárně Za dráhou . Nakonec byl vybudován rozsáhlý areál v Nedaninách a výcvikové středisko v bývalé hájovně na Fialníku u Vlastějovic na Sázavě, který klub vlastní od roku 1982. Vznikl rovněž oddíl dětí a mládeže. Klub získal pramice, kvalitní závodní kajaky a kanoe a úspěchům v závodech na republikové úrovni nic nestálo v cestě.Dokladů úspěchů je v kronice nepřeberně. Tuto úroveň si oddíl udržuje dodnes, obsazuje čelní místa v Českém poháru ve vodáckém víceboji.
Přelom v historii klubu nastává v roce 1990, kdy se klub osamostatňuje jako právní subjekt, s vlastními stanovami a názvem 1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků. Flotila kajutových lodí se v dalších letech zredukovala, zbývající jsou však úspěšní i na mezinárodní úrovni / 1. a 4. místo na ME kajutových lodí v Kralupech /.V roce 1995 vznikl oddíl mládeže vodních motoristů a klub tak byl mezi prvními , kteří reagovali na evropskou novinku - závody motorových člunů formule FF. Existence oddílu a jeho výsledky by daly na samostatný článek. Jednou větou - patříme k české i evropské špičce v tomto sportu.