1.Čelákovický klub vodních sportů z.s.

KONTAKTY

Předseda 1.ČKVS z.s. – p. Jaroslav Trojan tel.: 602 754 586

1. Místopředseda klubu, motorové čluny a správce kotviště :

p. Miroslav Ivičič tel.: 734 142 001

2. Místopředseda klubu, vodáci mládež – pí. Markéta Chybová tel.: 724 943 023

Motorové čluny – mládež Formula Future, club promotér :

p. Michal Marvánek tel.: 775 576 669

Hospodář 1.ČKVS – p. Pavel Jiroutek tel.: 735 939 469

Správce loděnice – p. Jindřich Polívka tel.: 774 023 244

Správce Fialníku – p. Rudolf Hořejší tel.: 775 922 966


V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice

IČ 14798018, číslo účtu: 264643982/0300

Elektronicka pošta:   1ckvs@seznam.cz

Datová schránka: 5th5332

Kde nas najdete

Povolený příjezd motorových vozidel do areálu loděnice je ulicí Dukelskou, poté vpravo ulicí Mir. Zacha, pak doleva ulicí U Stabenovky, odtud již vidíme hlavní vjezd do loděnice, pokračujeme po provizorní zpevněné cestě (asfaltová drť), dále po louce a ke kotvišti.

Všechny ostatní trasy, při kterých by se používala nebo křižovala cyklostezka (např. příjezd přes můstek) jsou zakázány a budou pokutovány!

Přístupová cesta pro motorová vozidla :

Užitečné reference


ČSVM

Oficiální stránky Českého svazu vodního motorismu

Svaz vodního motorismu

SVOČR

Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Svaz vodáků České republiky

Povodí Labe

Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové

Povodí Labe

SPS Praha

Státní plavební správa Jankovcova 4 - Praha

Státní plavební správa